CZAS WŁÓCZYKIJA

campsite-29557_640

Ludzie pracy, czyli większość z nas, przeżywa teraz bardzo szczególny okres, który cechują początki i zakończenia wielu inicjatyw. Doświadczamy więc sprzecznych uczuć i reakcji. Z jednej strony, gdy sprawy są załatwione, a dzieła dobrze zrobione, realizatorów ogarnia satysfakcja, duma i radość. Z drugiej jednak strony…

dalej…

RÓŻNORODNOŚĆ W JEDNOŚCI

O tym, że wszyscy „jesteśmy Jedno”, mówi większość religijnych przekazów i duchowych nauczycieli. Koncepcję ‘puzzlowej’ czy ‘patchworkowej’ Jedności wszystkich elementów bytu, w tym organizmów żywych z człowiekiem na czele, dodatkowo potwierdza najnowsza nauka, czyli kwantowa idea „matrycy energetycznej” i teoria „hologramowego modelu kosmosu” (→ Michael…

dalej…

KSIĄŻĘ I RÓŻA

Francuska powieść Antoine’a de Saint-Exupéry o Małym Księciu jest ogólnie znana. Odbiera się ją jako baśń, przypowieść lub metaforę ilustrującą kłopoty i wartości, z jakimi większość ludzi mierzy się w poszczególnych sytuacjach życia – ze skutkiem rozmaitym. Interpretacja tej historii nie nastręcza specjalnych trudności, bo…

dalej…

ŻAL A POCZUCIE WINY

Niemal od urodzenia jest nam zarzucana jakaś wina… Rodzice, rodzeństwo, nauczyciele, kaznodzieje, koledzy, szefowie, przyjaciele, partnerzy w pracy i w miłości, sprzedawcy, lekarze wytykają każdy moment niewiedzy lub zwykłej pomyłki. Napiętnowanie niewłaściwego czynu łatwo staje się powodem do skarcenia i – co następuje niemal automatyczne…

dalej…

RADOŚĆ

Przyznaję, że radość nie jest moją specjalnością emocjonalną, bo znacznie bliżej mi do rodziny „smutasów” niż ludzi wesołych. Po latach pracy nad sobą rozumiem lepiej powody nierównowagi w uczuciach i dlatego mam wielką ochotę, by właśnie na radości skupić dzisiejsze rozmyślania. Już w Starym Testamencie…

dalej…

URUCHAMIANIE CUDÓW

Termin cud wywołuje zakłopotanie wśród ludzi, ponieważ ludzie wierzący przypisują mu pochodzenie i działanie nadprzyrodzone, więc trudne do wyjaśnienia, natomiast sceptycy i osoby dalekie od religii odbierają go nieufnie z powodu braku racjonalnych przesłanek. Mnie samej cud nadal kojarzy się raczej mgliście. Nieraz miałam wrażenie…

dalej…

MIGOTANIE SENSÓW

traffic-332857_640

Kiedy różni specjaliści od zarządzania losem radzą ludziom, by starali się żyć, pracować i działać z „sensem”, od razu pojawia się pytanie o rozumienie tego słowa. Co znaczy sens? Czy to wartość, treść, kierunek, znaczenie, motyw, program? W zasadzie każdy z tych terminów mieści się…

dalej…

TAJNA KOMUNIKACJA

bible-888304_640

Mowa, jak wiadomo, pojawiła się z potrzeby porozumienia, nawiązywania kontaktów i tworzenia więzi międzyludzkich. Za pomocą języka komunikujemy się na wielu poziomach i na wszelkie tematy, jakkolwiek z ryzykiem rozumienia błędnego czy niewłaściwej interpretacji. Słowa ciągle i niezmiennie pozwalają dzielić się indywidualnymi światami, umożliwiając odkrywanie…

dalej…