MIGOTANIE SENSÓW

traffic-332857_640

Kiedy różni specjaliści od zarządzania losem radzą ludziom, by starali się żyć, pracować i działać z „sensem”, od razu pojawia się pytanie o rozumienie tego słowa. Co znaczy sens? Czy to wartość, treść, kierunek, znaczenie, motyw, program? W zasadzie każdy z tych terminów mieści się…

dalej…

TAJNA KOMUNIKACJA

bible-888304_640

Mowa, jak wiadomo, pojawiła się z potrzeby porozumienia, nawiązywania kontaktów i tworzenia więzi międzyludzkich. Za pomocą języka komunikujemy się na wielu poziomach i na wszelkie tematy, jakkolwiek z ryzykiem rozumienia błędnego czy niewłaściwej interpretacji. Słowa ciągle i niezmiennie pozwalają dzielić się indywidualnymi światami, umożliwiając odkrywanie…

dalej…

ŚWIĘTOWANIE NA OPAK

Ilekroć zdarzają się święta czy jakieś inne okoliczności nadzwyczajne, życie mi się komplikuje, a codzienne rytmy zawodzą. Sprawy zawodowe niby schodzą na drugi plan, ale błyskawicznie zastępują je gospodarskie troski o porządki, zakupy, posiłki, wizyty gości. Często więc świąteczne dni nie tylko nie dają mi…

dalej…

SENS STYGMATÓW

Kiedy Jezus wstąpił już do Ojca, a potem przeniósł tam również Matkę Boską, dzieło ewangelizacji i organizacji chrześcijaństwa jako religii znalazło się w rękach Jego apostołów. W tej niebywale trudnej misji dostali oni pomoc zaiste niebiańską, bo oświecenie Duchem Świętym. Dopiero wtedy na mocy tej…

dalej…

TĘSKNOTA ZA NIEBEM

exoplanet-571906_640

Przedzieranie się przez świat, nieraz mozolne i bolesne, od prawieków osładza człowiekowi idea Nieba, o którym zwykło się myśleć i marzyć jako o przestrzeni doskonałości, celu wszystkich celów, raju i błogostanie. Tak wysoka, wręcz absolutna ranga Nieba przysparza jednak człowiekowi kłopotów definicyjnych, ponieważ ma on…

dalej…

ŚWIATŁO W AKCJI

Figura światła jako wyraz boskości ma wielowiekową tradycję. Pojawia się nie tylko w mitologii, by wspomnieć historię Prometeusza, lecz także w niejednym wątku biblijnym, by uwiarygodnić ingerencję nadprzyrodzoną. I tak, Mojżesz rozpoznał Boga „w krzewie płonącym ogniem” a Eliasza uniósł do nieba „rydwan ognisty i…

dalej…

ZROZUMIEĆ GŁÓD

W okresie pokutnym, jakim dla chrześcijan jest Wielki Post, nieraz nachodziły mnie pytania związane z naturą i funkcją głodu. Pierwsze pytanie: Dlaczego w świecie Bożej obfitości istnieje w ogóle coś takiego, jak głód, niedostatek, ubóstwo, deficyt czy nędza? Towarzyszyły one światu od zarania dziejów i…

dalej…